Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân
Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu Q Bình Tân

    Xây nhà quận Bình Tân: Tôi xây nhà tại địa chỉ: 173/11/18 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân,Tp HCM, tôi giao cho bên công ty Gia Long xây dựng trọn gói Tôi rất hài long khi nhận nhà. Tôi đánh giá cao năng lực và chuyên môn bên Gia Long, uy tín chất lượng! Chúc công ty ngày càng phát triển!


    Bài viết liên quan

    Dự toán chi phí xây dựng

    Đánh giá khách hàng