TUỔI XÂY NHÀ 2018

TUỔI XÂY NHÀ 2018

TUỔI XÂY NHÀ 2018

Tuổi xây nhà 2018 Bạn đang muốn xây nhà, bạn băn khoăn tuổi mình có hợp để xây nhà năm nay hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tuổi nào hợp để xây nhà trong năm 2018.

MẬU TÝ - TÍCH LỊCH HỎA -1948 - NAM 

​xay-nha-tphcm-tuoi-xay-nha-​1

 

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông bắc (Vinh phú)

Chú ý: Càn (Sinh khí) Đoài (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dung.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Đông Bắc (Vĩnh Phú). Không để bể cá Tây Nam do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (Khốc Thấp), Nam (Trường bệnh) Cửa bếp phải hướng về Tây Nam, Đông Bắc.

Năm được tuổi xây nha : 2018

MẬU TÝ - TÍCH LỊCH HỎA - 1948 - NỮ

xay-nha-tphcm-tuoi-xay-nha-nu

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan quý, Quan tước), Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (sinh khí) Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dung.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Tây (Tiến Tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (Tự điếu), Nam (Khốc Thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha :2015 - 2018 - 2024  

TÂN MÃO – TÙNG BẠCH MỘC - NỮ 1951

tuoi-xay-nha-2018-2

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây (Tiết tài, Tây Bắc (Quan tước, Quan quý)

Chú ý: Cấn (sinh khí) Khôn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (Tự điếu), Đông (Khốc Thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha :2009-2018-2021.

CANH TÝ – BÍCH THƯỢNG THỔ - NỮ - 1960

tuoi-xay-nha-2018-4

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây (Tiết tài, Tây Bắc (Quan tước, Quan quý)

Chú ý: Cấn (sinh khí) Khôn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (Tự điếu), Đông (Khốc Thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2012-2018-2027-2030.

BÍNH NGỌ - THIÊN HÀ THỦY – 1966 – NAM

tuoi-xay-nha-2018-7

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Nam (Quan quý, Quan tước) Đông Bắc (Vinh phú)

Chú ý: Càn (sinh khí) Đoài (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Đông Bắc (Vinh phú). Không để bể cá ở Tây Nam do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (Khốc Thấp) Nam (Trường bệnh) Cửa bếp phải hướng về Tây Nam, Đông Bắc.

Năm được tuổi xây nha : 2010-2012-2018.

BÍNH NGỌ - THIÊN HÀ THỦY – 1966 – NỮ

tuoi-xay-nha-2018-5

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý) Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (sinh khí) Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Tây (Tiến tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (Tự điếu) Nam (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2012-2018-2024.

NHÂM TÝ – TANG GIÁ MỘC – 1972 – NAM

tuoi-xay-nha-2018-6

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Đông Nam (Vinh phú) Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc)

Chú ý: Chấn (Thiên y) và Ly (Diện niên) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Đông Nam (Vinh phú). Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc)

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Tây (Trường bệnh), Đông Bắc (Phát trường, Điên cuồng) Cửa bếp phải hướng về Bắc, Đông Nam.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2016 -2018-2024.

NHÂM TÝ – TANG GIÁ MỘC – 1972 – NỮ

tuoi-xay-nha-2018-8

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý) Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (Sinh khí), Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang: Tây (Tiến tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Nam (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2012-2018-2024-2030.

GIÁP DẦN – ĐẠI KHÊ THỦY – 1974 – NAM

tuoi-xay-nha-2018-9

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý) Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (Sinh khí), Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang: Tây (Tiến tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Nam (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2011-2018-2020.

TÂN DẬU – THẠCH LỰU MỘC – 1981 – NAM

tuoi-xay-nha-2018-01

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Đông Nam (Vinh phú) Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc)

Chú ý: Chấn (Thiên y) và Ly (Diện niên) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Đông Nam (Vinh phú). Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc)

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Tây (Trường bệnh), Đông Bắc (Phát trường, Điên cuồng) Cửa bếp phải hướng về Bắc, Đông Nam.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2016-2018-2025-2027.

TÂN DẬU – THẠCH LỰU MỘC – 1981 – NỮ

tuoi-xay-nha-2018-01

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý) Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (Sinh khí), Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang: Tây (Tiến tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Nam (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2012-2018-2021-2027.

QUÝ HỢI – ĐẠI HẢI THỦY – 1983 – NAM

tuoi-xay-nha-2018-02

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý) Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (Sinh khí), Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang:Tây (Tiến tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Nam (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2011-2018-2020-2027-2029.

ĐINH MÃO – LÔ TRUNG HỎA – 1987 – NỮ

tuoi-xay-nha-2018-03

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây (Tiến tài) Tây Bắc (Quan tước, Quan quý)

Chú ý: Cấn (Sinh khí), Khôn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Đông (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2015-2018-2024-2027.

CANH NGỌ – LỘ BÀNG THỔ – 1990 – NAM

tuoi-xay-nha-2018-04

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Đông Nam (Vinh phú) Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc)

Chú ý: Chấn (Thiên y) và Ly (Diện niên) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang phòng tắm: Đông Nam (Vinh phú). Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc)

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Tây (Trường bệnh), Đông Bắc (Phát trường, Điên cuồng) Cửa bếp phải hướng về Bắc, Đông Nam.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2010-2016-2018-2025-2027.

CANH NGỌ – LỘ BÀNG THỔ – 1990 – NỮ

tuoi-xay-nha-2018-05

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý) Tây (Tiến tài)

Chú ý: Khôn (Sinh khí), Cấn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang:Tây (Tiến tài). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Nam (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2009-2010-2012-2018-2021-2027.

MẬU DẦN – THÀNH ĐẦU THỔ – 1998 – NAM

xay nha8210-090

Cửa nhà, bàn thờ, phòng ngủ, phòng khách: Tây (Tiến tài) Tây Bắc (Quan tước, Quan quý)

Chú ý: Cấn (Sinh khí), Khôn (Phục vị) ngũ hành xung khắc không nên dùng.

Bể cá, đường nước vào, đường đi, cầu thang:Tây Bắc (Quan tước, Quan quý). Không để bể cá ở Tây Bắc do Thổ khắc.

Phòng bếp, nhà vệ sinh, ống thông hơi: Bắc (tự điếu), Đông (Khốc thấp) Cửa bếp phải hướng về Tây Bắc, Tây.

Năm được tuổi xây nha : 2018-2024-2026-2033-2035.

(Cung cấp bởi Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Linh)

XEM THÊM: Báo giá xây nhà trọn gói | Báo giá xây nhà phần thô | Báo giá xây dựng nha tp hcm.

  • Bình luận trực tuyến

1 Đánh giá

5 sao
180px Complete
1
4 sao
0px Complete
0
3 sao
0px Complete
0
2 sao
0px Complete
0
1 sao
0px Complete
0
CÔNG TY  TNHH TM THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LONG

Dự Án

Nhập nội dung đánh giá

Xây Dựng Gia Long

Ý kiến khách hàng

Chị Thảo, Quận Bình Tân, TP.HCM -

Chị Thảo, Quận Bình Tân, TP.HCM -

Xây nhà trọn gói

Khi bắt đầu tìm đến và sử dụng dịch vụ xây nhà trọn gói của công ty xây dựng Gia Long tôi khá bất an vì không biết công ty có hoạt động như những gì quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi hợp tác không chỉ cá nhân tôi và còn cả những người thân bạn bè của tôi đều cảm thấy hài lòng về chất lượng của Gia Long về sự phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng như chất lượng công trình của công ty. Chúc công ty xây dựng Gia Long ngày càng thành công!

Anh Nguyễn Văn Trơn, Quận 11, TP.HCM -

Anh Nguyễn Văn Trơn, Quận 11, TP.HCM -

Sau khi sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà tôi cảm thấy rất yên tâm khi chọn công ty xây dựng Gia Long làm nơi gửi gắm niềm tin cho việc sửa chữa nhà và xây dựng nhà. Có thể nói cả về cách phục vụ, hỗ trợ khách hàng, chất lượng của công trình và các tiện ích đi kèm đều khá tốt. Khi có sự cố gì thì bên phía Gia Long đều giải quyết khá nhanh chóng và hợp lý! Tôi sẽ tiếp tục chọn Gia Long cho những lần sửa chữa, xây dựng nhà tiếp theo.Xin cám ơn Gia Long và xin chúc quý công ty ngày càng phát triển !"

Chị Huỳnh Trúc Yến, Quận Bình Thạnh, TP.HCM -

Chị Huỳnh Trúc Yến, Quận Bình Thạnh, TP.HCM -

Tôi tin tưởng vào chất lượng xây nhà phần thô và thi công hoàn thiện của công ty xây dựng Gia Long, hiện tại thì tôi rất hài lòng với ngôi nhà mà công ty xây dưng gia long đã thiết kế và trực tiếp thi công cho gia đình chúng tôi,gia đình chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đên toàn thể anh chi em đang làm việc tại công ty gia long: Chúc anh chị em sức khỏe và công ty ngày càng lớn mạnh

Anh Nguyễn Công Toàn, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Anh Nguyễn Công Toàn, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Dịch vụ sửa nhà nâng tầng của công ty gia long mang đến cho gia đình tôi một ngôi nhà đầy đủ công năng sử dụng,tôi rất hài lòng và tin tưởng vào chất lượng cũng như chuyên môn cao của công ty, hiện tại thì tôi rất hài lòng với ngôi nhà mà công ty đã sửa chữa lại cho gia đình chúng tôi.

Chị Nguyễn Vân Tuyền, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Chị Nguyễn Vân Tuyền, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Khi đến với dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói của công ty xây dựng Gia Long tôi khá bất ngờ,vì dịch vụ này mang lại cho tôi rất nhiêu lợi ích, gia đình tôi ít người nên không có thời gian chạy mua vật tư và công ty gia long đã thay tôi làm những việc này tôi hài lòng với dịch vụ sửa nhà trọn gói của gia long,tôi rất cảm ơn công ty Gia Long về sự phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng như chất lượng công trình

Chị Hoài Anh Q Gò Vấp TPHCM -

Chị Hoài Anh Q Gò Vấp TPHCM -

Xây dựng gia long.Là một công ty sửa nhà uy tín tôi rất hài lòng với các dịch vụ của công ty gia long,ngoài việc sửa nhà chất lượng thì công tác bảo hành cũng rất Ok. Tôi đã sửa chữa nhà gần hai năm chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng của gia long rất tận tình và chu đáo.

Copyright © 2022 Company Name. Web design by Nina Co.,Ltd
icon zalo
CÔNG TY TNHH TM THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA LONG
0978456985